(1)
A’yun, Q.; Indriani, S. M.; Anugrah, V.; Amelia, V.; Khoiri, M. M.; ., W. Penanaman Nilai Beriman Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Dan Berakhlak Mulia Profil Pelajar Pancasila Melalui Kegiatan Pembiasaan Siswa Di MTs Al-Ma’arif 03 Singosari. tabyin 2022, 4, 59-69.